projekty_unijne - Niepubliczny Żłobek "Pszczółki Mai" w Ostrołęce

Przejdź do treści
Projekty unijne
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3
pn.: „Żłobek pszczółki Mai”
    Celem głównym projektu realizowanego na terenie woj. mazowieckiego jest powrót do zatrudnienia 12 osób pracujących, w tym 11 kobiet oraz podjęcie aktywności zawodowej przez 7 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym 6 kobiet, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3.
    Celem szczegółowym projektu jest zmniejszenie ograniczenia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 w Ostrołęce poprzez utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w gminie Ostrołęka i sprawowanie opieki nad 25 dziećmi do lat 3, co umożliwi opiekunom prawnym dostęp do usług opiekuńczych i powrót do aktywności zawodowej.
Okres realizacji Projektu: 01.10.2020 r. - 31.03.2023 r.

Wróć do spisu treści